Vertaling van zich bewegen

Inhoud:

Nederlands
Engels
bewegen, zich bewegen, zich verroeren {ww.}
to move 
to adjourn 
to stir 
to shift 
Voelde je de aarde bewegen?
Did you feel the earth move?
Mario is zo ziek dat hij zich nauwelijks nog kan bewegen.
Mario is so sick that he barely can move.


Gerelateerd aan zich bewegen

bewegen - zich verroeren