Vertaling van jammer

Inhoud:

Nederlands
Frans
helaas, jammer, jammer genoeg, tot mijn spijt, tot onze spijt, ongelukkigerwijs {bw.}
malheureusement 
tristement
onvoldoende, betreurenswaardig, bedroevend, jammer, ontoereikend, sneu, teleurstellend, jammerlijk, tegenvallend, onbevredigend
décevant
helaas, jammer, ongelukkig, ongelukkigerwijs
malheureusement
hélas
malencontreusement
betreurenswaardig, bedroevend, afkeurenswaardig, jammer, deplorabel, sneu, spijtig, teleurstellend, jammerlijk, beklagenswaardig, beroerd
affligeant
déplorable
navrant

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Frans

Wat jammer!

Dommage !

Wat jammer dat je niet kan dansen!

Quel dommage que tu ne saches pas danser !

Jammer genoeg heeft ze al een vaste vriend.

Malheureusement, elle a déjà un petit copain attitré.

Jammer dat ik niet hoef af te vallen.

C'est dommage que je n'aie pas besoin de maigrir.

Het is jammer dat je niet met ons mee kan.

C'est dommage que vous ne puissiez pas venir avec nous.

Het is jammer dat hij niet met haar kan trouwen.

Il est dommage qu'il ne puisse l'épouser.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.

Mais vous savez, il serait triste de collecter toutes ces phrases et de les garder pour nous. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec elles. C'est pourquoi Tatoeba est ouvert. Notre code source est ouvert. Nos données sont ouvertes.