Vertaling van gratifica����o

Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Portugees - Nederlands woordenboek

Vergelijkbare woorden

Portugees
Nederlands
grátis {bw.}
gratis 
om niet
pro Deo
como um presente, grátis {bw.}
ten geschenke
gratidão {zn.}
dankbaarheid  [v]
agradecimento, gratidão {zn.}
dank  [m]
dankzegging [v]
emolumentos, gratificação {zn.}
bijverdienste
extraatje
extra verdienste