Vertaling van guerra

Inhoud:

Portugees
Nederlands
guerra {zn.}
oorlog 
krijg
A guerra durou dois anos.
De oorlog duurde twee jaar.
Ele foi morto na guerra.
Hij werd gedood in de oorlog.

Voorbeelden in zinsverband

Portugees
Nederlands

A guerra durou dois anos.

De oorlog duurde twee jaar.

Ele foi morto na guerra.

Hij werd gedood in de oorlog.

A guerra não faz ninguém feliz.

Niemand wordt gelukkig van oorlog.

Marte é o deus da guerra.

Mars is de god van de oorlog.

A guerra começou três anos depois.

De oorlog begon drie jaar later.

O Irã proclamou guerra contra os EUA.

Iran heeft Amerika de oorlog verklaard.

Sou contra todo tipo de guerra.

Ik ben tegen ieder soort oorlog.

Qual é a relação entre a política e a guerra?

Wat is de relatie tussen politiek en oorlog?

Eu fui para a Europa antes da guerra.

Voor de oorlog ging ik naar Europa.

Os anos 1950 são caracterizados por uma guerra fria entre o Oriente e o Ocidente.

De jaren 1950 worden overheerst door een koude oorlog tussen Oost en West.

A União Europeia foi criada com o objetivo de pôr termo às frequentes guerras sangrentas entre países vizinhos, que culminaram na Segunda Guerra Mundial.

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.