Vertaling van imaginar

Inhoud:

Portugees
Nederlands
imaginar {ww.}
zich verbeelden
zich voorstellen
bedenken 

Voorbeelden in zinsverband

Portugees
Nederlands

Você consegue imaginar?

Kunt ge het u voorstellen?

Você consegue imaginar como seria a vida sem televisão?

Kan je je voorstellen hoe het leven zou zijn zonder televisie?

Você pode imaginar como seriam nossas vidas sem a eletricidade?

Kan je je voorstellen hoe ons leven eruit zou zien zonder elektriciteit?

Antes da conquista pelos árabes, a maioria dos persas eram zoroastras, mas havia também judeus e cristãos. Então, quem poderia imaginar hoje que iranianos têm ancestrais judeus ou cristãos?

Voor de verovering door de Arabieren waren de meeste Perzen zoroastranen, maar er waren ook joden en christenen. Wie zou vandaag durven denken dat Iraniërs joodse of christelijke voorouders hebben?