Vertaling van inten����o

Bedoelde je inane o?

Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Portugees - Nederlands woordenboek

Vergelijkbare woorden

Portugees
Nederlands
de propósito, intencionalmente, deliberadamente {bw.}
expres
met opzet
moedwillig
wetens
intencional {bn.}
bedoeld
moedwillig
opzettelijk
intenção {zn.}
doel [o]
bedoeling  [v]
strekking [v]
plan  [o]
toeleg [m]
voornemen [o]
zin  [m]
forte, intensivo, intenso {bn.}
fel
intens
intensief
sterk
força, intensidade {zn.}
sterkte
realçador de sabor, intensificador de sabor {zn.}
smaakversterker
intendente {zn.}
rentmeester [m]
intendant
meier
opzichter
zaalchef
intentar, pretender, tencionar {ww.}
van plan zijn
voorhebben
voornemens zijn
zich voorstellen
força, intensidade, vigor {zn.}
kracht 
macht
sterkte
intendente, zelador, alcaide, bailio {zn.}
baljuw [m]
drost  [m]
opziener
surveillant