Vertaling van alltemellan��t

Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Zweeds - Nederlands woordenboek

Vergelijkbare woorden

Zweeds
Nederlands
alltemellanåt, emellanåt, ibland {bw.}
bijwijlen
soms
somtijds
weleens
somwijlen
alltefter, efter, jämlikt {vz.}
blijkens
ingevolge
langs
naar 
volgens