Vertaling van alltid

Inhoud:

Zweeds
Nederlands
alltid, ständigt {bw.}
altijd 
immer
steeds 
altoos

Voorbeelden in zinsverband

Zweeds
Nederlands

Varför alltid jag?

Waarom ik altijd?

Du förstör alltid allting.

Je vernielt altijd alles.

Man bör alltid tänka innan man talar.

Ge moet altijd nadenken alvorens te spreken.

Han tappar alltid bort sitt paraply.

Hij verliest steeds zijn paraplu.

Hur kommer det sig att du alltid är sen?

Waarom ben je altijd te laat?

Tom gör alltid narr ut av John på grund ut av hans dialekt.

Tom spot altijd met John om zijn dialect

Det är inte alltid lätt att skilja på japaner och kineser.

Het is niet altijd makkelijk om Japans en Chinees uit elkaar te houden.


Gerelateerd aan alltid

ständigt