Vertaling van ett

Inhoud:

Zweeds
Nederlands
en, ett {telw.}
een 
één

Voorbeelden in zinsverband

Zweeds
Nederlands

Jag behöver ett frimärke.

Ik heb een postzegel nodig.

Jag såg ett flygplan.

Ik zag een vliegtuig.

Han gav mig ett exempel.

Hij gaf me een voorbeeld.

Visa mig ett annat exempel.

Laat me nog eens een voorbeeld zien.

Tom är ett föräldralöst barn.

Tom is een wees.

Latin är ett dött språk.

Het Latijn is een dode taal.

Det där är ett bord.

Dat is een tafel.

Det är värt ett försök.

Het is een poging waard.

Det finns blott ett alternativ.

Er is maar één alternatief.

Det är ett rökmoln över provinsen.

Er hangt een rookwolk over de provincie.

Det finns ett äpple på bordet.

Er ligt een appel op tafel.

Religion är ett opium för folket.

Religie is het opium van het volk.

Tyskan är inte ett lätt språk.

Duits is geen makkelijke taal.

Ett, tre och fem är udda tal.

Eén, drie en vijf zijn oneven getallen.

Vad skulle du göra om du såg ett spöke?

Wat zou u doen als u een spook zou zien?


Gerelateerd aan ett

en