Vertaling van hydrografi


Zweeds
Nederlands
hydrografi {zn.}
hydrografie [v]