Vertaling van och

Inhoud:

Zweeds
Nederlands
och {vw.}
en

Voorbeelden in zinsverband

Zweeds
Nederlands

Vi åker och fiskar då och då.

We gaan van tijd tot tijd vissen.

Lite smör och bröd.

Een beetje brood en boter

Kom och hjälp oss.

Kom ons helpen.

Var snäll och ge oss två knivar och fyra gafflar.

Geef ons alstublieft twee messen en vier vorken.

Mari och Maki är systrar.

Mary en Maki zijn zussen.

Hon gillade poesi och musik.

Ze hield van poëzie en muziek.

Jag måste gå och sova.

Ik moet gaan slapen.

Magdalena och Ania är goda vänner.

Magdalena en Ania zijn goede vriendinnen.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Ett, tre och fem är udda tal.

Eén, drie en vijf zijn oneven getallen.

Jag är gift och har två barn.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

Kaniner har långa öron och korta svansar.

Konijnen hebben lange oren en korte staarten.

Det var varmt och dessutom fuktigt.

Het was heet. En het was ook heel klam.

Var är han född och uppvuxen?

Waar werd hij geboren en groeide hij op?