Vertaling van sedan

Inhoud:

Zweeds
Nederlands
sedan {vz.}
... geleden
... terug
däremellan, emellanåt, sedan
tussendoor

Voorbeelden in zinsverband

Zweeds
Nederlands

För länge sedan besökte jag Kanada.

Ik heb Canada lang geleden bezocht.

För länge sedan fanns det en bro här.

Lang geleden was hier een brug.

Den här bron byggdes för två är sedan.

Deze brug werd twee jaar geleden gebouwd.

Vet du inte att han gick bort för två år sedan?

Weet je dan niet dat hij twee jaar geleden overleden is?


Gerelateerd aan sedan

däremellan - emellanåt