Vertaling van sex

Inhoud:

Zweeds
Nederlands
sex {telw.}
zes

Voorbeelden in zinsverband

Zweeds
Nederlands

Jag har stängt alla sex fönster.

Ik heb alle zes de vensters gesloten.

Gud skapade världen på sex dagar.

God schiep de wereld in zes dagen.

Jag lärde mig att cykla när jag var sex år gammal.

Ik heb leren fietsen toen ik zes was.