Vertaling van Frisia

Bedoelde je frisian?

Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Engels - Nederlands woordenboek
Suggesties:
  • Controleer of je het woord juist hebt gespeld
  • Vraag andere bezoekers om hulp via de vraagbaak