Betekenis van:
A-wapens

A-wapens
Zelfstandig naamwoord
 • wapen met kernenergie; wapen obv. kernsplitsing

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. bevestigingspunten, speciaal ontworpen voor de in ML2.a) vermelde wapens.
 2. de volgende wapens vallen niet onder ML2.a):
 3. geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens als genoemd in ML1.a), ML1.b) of ML1.c).
 4. Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML1.a), ML1.b) of ML1.c).
 5. actieve systemen voor tegenmaatregelen tegen wapens als bedoeld in ML4.b), ML5.c) of ML11.a), met een of meer van de volgende kenmerken:
 6. De levering, verkoop of overdracht van wapens en aanverwant materieel, of de verstrekking van diensten als vermeld in lid 1, onder a) en c), is onderworpen aan een door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te verlenen vergunning.
 7. Noot 1: Voor uitvoer naar "Staten die geen partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens" worden in 1C450 niet bedoeld "chemische mengsels" die een of meer van de in de punten 1C450.a.1 en .a.2 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 1 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.
 8. Noot 2:Voor uitvoer naar "Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens" worden in 1C450 niet bedoeld "chemische mengsels" die een of meer van de in de punten 1C450.a.1 en .a.2 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 30 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.
 9. Noot 2: Voor uitvoer naar "Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens" worden in 1C450 niet bedoeld "chemische mengsels" die een of meer van de in de punten 1C450.a.1 en .a.2 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 30 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.
 10. De levering, verkoop of overdracht van wapens en aanverwant materieel, of de verstrekking van diensten als vermeld in lid 1, onder a), b), c), e), f) en g), is onderworpen aan een door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te verlenen vergunning.
 11. Noot 2:Voor uitvoer naar "Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens" worden in 1C450 niet bedoeld "chemische mengsels" die een of meer van de in de punten 1C450.a.1 en.a.2 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 30 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.
 12. Noot 1:Voor uitvoer naar "Staten die geen partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens" worden in 1C450 niet bedoeld "chemische mengsels" die een of meer van de in de punten 1C450.a.1 en.a.2 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 1 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.
 13. De lidstaten stellen het Sanctiecomité vooraf in kennis van elke levering van wapens en aanverwant materieel aan de regering van Liberia, en van elke verstrekking van bijstand, advies of opleiding in verband met militaire activiteiten aan de regering van Liberia, met uitzondering van die als bedoeld in lid 1, onder a) en b).
 14. De lidstaten stellen het krachtens UNSCR 1533 (2004) ingestelde Sanctiecomité vooraf in kennis van elke zending van wapens en aanverwant materieel naar de Democratische Republiek Congo en van elke verlening van technische bijstand, financiering, tussenhandel en andere diensten in verband met militaire activiteiten in de Democratische Republiek Congo die afwijkt van de in lid 1, onder a) en b), genoemde.
 15. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 13 december 1982 Resolutie A/RES/37/98 inzake chemische en bacteriologische (biologische) wapens aangenomen; hierin wordt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties verzocht om te zijner kennis gebrachte informatie over activiteiten die eventueel een inbreuk vormen op het Protocol van Genève van 1925, nader te onderzoeken.