Betekenis van:
wapen

wapen (het ~ | meervoud wapens, wapenen)
Zelfstandig naamwoord
 • voorwerp om mee te vechten, om zich mee te verdedigen
"chemische/biologische wapens"
"conventionele wapens"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

wapen (het ~ | meervoud wapens)
Zelfstandig naamwoord
 • bord waarop een wapen geschilderd is
"het wapen van Nederland/Brussel"
"het wapen van de Bourbons"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

wapen
Zelfstandig naamwoord
 • legeronderdeel

Hyperoniemen

Hyponiemen

wapen
Zelfstandig naamwoord
 • een werktuig van geweld
wapen
Zelfstandig naamwoord
 • een wapenschild

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Wapen
 2. Teken of wapen van de staat van uitvoer.
 3. Versterking van de speciale onderzoeksteams voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, waaronder mensen–, wapen– en drugshandel.
 4. de verkleining van de beschikbare wapen- en munitievoorraden door middel van vernietiging;
 5. de verbetering van het beheer en de veiligheid van onveilige en onstabiele wapen- en munitievoorraden;
 6. 1 Het wapen of alle andere tekens of letters die voor het land kenmerkend zijn
 7. De lidstaten kunnen personen die op hun grondgebied verblijven, het voorhanden hebben van een in een andere lidstaat verworven wapen alleen verbieden als de verwerving van datzelfde wapen op hun eigen grondgebied is verboden.”.
 8. Plannen van terroristen om ziekte als wapen te verwerven en in te zetten mogen niet ten uitvoer kunnen worden gebracht.
 9. overige algemene veiligheidsopleiding, voor onder meer recht, wapen- en springstofkennis, basiskennis voor het verloop van controles en interpretatie van röntgenbeelden;
 10. „militair materiaal”: materiaal dat specifiek is ontworpen voor of aangepast aan militaire doeleinden en dat bedoeld is voor gebruik als wapen, munitie of oorlogsmateriaal;
 11. Een dergelijke voorafgaande vergunning is in beginsel niet nodig voor reizen met een wapen van categorie C of D met het oog op de jacht of met een wapen van categorie B, C of D om deel te nemen aan een schietwedstrijd, mits de houder in het bezit is van de wapenpas en de reden van de reis kan aantonen.
 12. De foto (35 × 45 mm) is op bladzijde 1 op de gereserveerde plaats bevestigd, voorzien van officieel stempel met de naam van de afgevende instantie en het nationale wapen.
 13. Teneinde de tracering van wapens te vergemakkelijken, is het noodzakelijk alfanumerieke codes te gebruiken en in de markering het jaar van vervaardiging van het wapen op te nemen (indien dit niet reeds onderdeel uitmaakt van het serienummer).
 14. Het logo bestaat uit een afbeelding van Cangrande della Scala die op een schimmel is gezeten en uit een gele rijstpluim op een zwarte achtergrond; onderaan staat het wapen van Verona, met zijn rode trap op een gele achtergrond.
 15. richtkijkers (telescoopvizieren) en andere optische toestellen, geschikt om op wapens te worden gebruikt, tenzij zij gemonteerd zijn op een wapen of tezamen worden aangeboden met de wapens waarop zij zullen worden gemonteerd (hoofdstuk 90);