Betekenis van:
aanval

aanval (de ~ | meervoud aanvallen)
Zelfstandig naamwoord
 • plotselinge ziekte of emotie; belediging
"een aanval van [hooikoorts/astma/woede]"

Synoniemen

Hyperoniemen

aanval
Zelfstandig naamwoord
 • een poging de tegenpartij geweld aan te doen of van zijn positie te beroven
" De man werd blind na de aanval door een wild dier."

Voorbeeldzinnen

 1. Aanval is de beste verdediging.
 2. Met felle aanval
 3. Bij een aanval door piraten
 4. Een opgewekte epileptische aanval wordt gedefinieerd als een aanval met een aanwijsbaar oorzakelijk verband, dat kan worden vermeden.
 5. Betrokken bij de aanval op Longoualé (28 februari 2005).
 6. Na een aanval of crisis in wakkere toestand kan pas een rijbewijs worden afgegeven na een periode van één jaar zonder nieuwe aanval (zie „epilepsie”).
 7. risico waaraan in het ICT-beveiligingsbeleid aandacht wordt besteed: niet-beschikbaarheid van ICT-diensten door aanval van buiten (bv. „denial-of-service”-aanval).
 8. risico waaraan in het ICT-beveiligingsbeleid aandacht wordt besteed: vernietiging of beschadiging van gegevens door aanval of onvoorzien incident;
 9. Verslagen na een aanval dienen zo snel mogelijk te worden gemeld aan alle relevante piraterijmeldingscentra als bedoeld in punt 9.
 10. Eerste of eenmalige niet-opgewekte aanval: een aanvrager die een eenmalige niet-opgewekte epileptische aanval heeft gehad, kan rijgeschikt worden verklaard na een periode van zes maanden zonder aanvallen en na een passend medisch onderzoek.
 11. Als u tijd kunt winnen totdat de strijdkrachten aankomen, leidt dit er vaak toe dat de piraten hun aanval staken.
 12. Activeer het communicatieplan voor noodsituaties en meld de aanval onmiddellijk aan het unieke contactpunt in het geval van een aanval, UKMTO Dubai (het MSCHOA zal als permanent bemand maritiem centrum voor veiligheidsbewaking voor piratenaanvallen in het gebied blijven functioneren als back-upcontactpunt in het geval van een aanval).
 13. Bij het genereren van de sleutels moet worden uitgegaan van een toevalswaarde die bij een aanval geen verkleining van de sleutelruimte mogelijk maakt.
 14. Aan een persoon die een beginnende of geïsoleerde epileptische aanval doormaakt of die het bewustzijn verliest, moet een rijverbod worden opgelegd.
 15. Bij het genereren van de sleutels moet worden uitgegaan van een toevalswaarde die bij een aanval geen verkleining van de sleutelruimte mogelijk maakt.