Betekenis van:
aanlanden

aanlanden
Werkwoord
 • terechtkomen, bij toeval geraken
"Waar zijn we nou toch aangeland!"
aanlanden
Werkwoord
 • aan land gaan
"De ontdekkingsreiziger landde aan op de kust van het onbekende land."
aanlanden
Werkwoord
 • ergens toevallig terechtkomen; aan wal brengen; toevallig ergens belanden
"vis aanlanden"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. HOOFDSTUK II: VOORSCHRIFTEN BIJ EN NA HET AANLANDEN
 2. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het lossen en het aanlanden van visserijproducten moeten:
 3. het aanlanden van extra hoeveelheden op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96;
 4. verontreiniging van visserijproducten bij het lossen en aanlanden voorkomen, met name door:
 5. ervoor te zorgen dat het lossen en het aanlanden snel geschieden;
 6. Door te zenden bij aankomst in de haven, na elke PRN-aangifte en vóór het aanlanden van vis
 7. gelden voor alle vaartuigen die vis aanlanden in een haven van de Gemeenschap, ongeacht welke vlag zij voeren
 8. Door te sturen onmiddellijk na de laatste visserijactiviteit en vóór terugkeer naar de haven en het aanlanden van vis
 9. Het aanlanden, overladen, kooien, oogsten, intern verhandelen, invoeren, uitvoeren of wederuitvoeren van blauwvintonijn zonder een ingevuld en gewaarmerkt vangstdocument of, waar van toepassing, een wederuitvoercertificaat is verboden.
 10. „havenstaat” een staat die in zijn havens, offshoreterminals of andere installaties vissersvaartuigen ontvangt die daar onder meer aanlanden, overladen, brandstof bijtanken of zich bevoorraden; o)
 11. de kapitein van het vaartuig bij het aanlanden ten minste 90 % van de in het communautair logboek voor die reis opgetekende hoeveelheid tuig aan boord heeft, en
 12. Deze verordening is van toepassing op communautaire vissersvaartuigen ongeacht de wateren waarin zij visserijactiviteiten verrichten of de havens waar zij aanlanden.
 13. De lidstaten kunnen hun visserijvaartuigen of tonnara’s opleggen elke blauwvintonijn te merken, bij voorkeur bij het doden, maar niet later dan bij het aanlanden.
 14. vaartuigen van minder dan 15 m lengte die meer dan 35 % niet-gereglementeerde soorten aanlanden en die niet langer dan 24 uur buitengaats zijn [2]
 15. Wanneer de kapitein van een vissersvaartuig van de Gemeenschap of zijn vertegenwoordiger een hoeveelheid vis wil overladen of lossen op zee dan wel aanlanden in een haven of op een plaats van aanlanding van een derde land, deelt hij de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat ten minste 24 uur voor het overladen, lossen of aanlanden de in punt 16 genoemde gegevens mee.