Betekenis van:
aanvechten

aanvechten
Werkwoord
 • tegen iets ingaan, in twijfel trekken
"een beslissing aanvechten"
"een stelling aanvechten"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanvechten
Werkwoord
 • betwisten
"Hij vocht het oordeel aan bij de rechter."

Voorbeeldzinnen

 1. Procedure voor het aanvechten van een geharmoniseerde norm
 2. De regeling voor het aanvechten van het compensatiebedrag was opgenomen in artikel 5, lid 5 van de nationalisatiewet.
 3. Derden wier rechten door de wijziging kunnen worden aangetast, kunnen de inschrijving ervan binnen drie maanden na de publicatie aanvechten.
 4. Indien u de aangehechte beslissing wilt aanvechten, kunt u beroep aantekenen bij de Nationale Sociale Zekerheidsraad te Reykjavik.
 5. Società Terni had deze regeling in het kader van de nationalisatiewet kunnen aanvechten wanneer zij deze als ontoereikend had beschouwd [21], maar besloot dat niet te doen.
 6. De bewijslast in geval van weigering ligt bij de gegevensimporteur, en de betrokkene kan de weigering steeds bij de autoriteit aanvechten.
 7. Indien u de aangehechte beslissing wilt aanvechten, kan binnen 30 dagen na de datum waarop de kennisgeving van de beslissing werd ontvangen,
 8. Compensatie voor een onteigening kan echter niet de vorm van een open-einderegeling hebben, maar moet duidelijk en voorspelbaar worden vastgesteld op het moment van onteigening. Daarbij moet de onteigende onderneming het aangeboden bedrag kunnen aanvechten.
 9. De overdracht van 1986 komt in de overeenkomst niet aan de orde; de partijen verklaarden dat zij een definitieve beslissing van de Commissie inzake de verjaring van deze overdracht niet zouden aanvechten.
 10. Bij dit markttoezicht moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het aanvechten van een geharmoniseerde norm die een machine het vermoeden van overeenstemming verleent, en de vrijwaringsclausule met betrekking tot een machine.
 11. Indien Griekenland van mening was dat de in beschikking C 10/94 vastgestelde voorwaarden niet in overeenstemming waren met de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1013/97, had Griekenland beschikking C 10/94 moeten aanvechten.
 12. De aanwezigheid van onafhankelijke vertegenwoordigers in de raad van bestuur/raad van commissarissen die de besluiten van het ondernemingsbestuur kunnen aanvechten wordt alom beschouwd als een manier om de belangen van aandeelhouders en derden te beschermen.
 13. De Commissie kon de geldigheid van de maatregelen slechts aanvechten op grond van artikel 18, lid 1, van Richtlijn 2003/96/EG en niet op grond van de staatssteunregels.
 14. Zou Oostenrijk — naar het in deze procedure schijnt — het daadwerkelijk oneens zijn met de constatering dat de „Ausfallhaftung” dient te worden beschouwd als staatssteun, dan had zij dit voor het Hof van Justitie kunnen aanvechten.
 15. Microsoft schermt zich door de koppelverkoop van WMP veeleer af van de daadwerkelijke concurrentie vanwege verkopers van potentieel efficiëntere media players. Zij zouden haar positie kunnen aanvechten, zodat minder talent en kapitaal wordt geïnvesteerd in de innovatie met betrekking tot media players.