Betekenis van:
aanvoering

aanvoering (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • leiding
"onder aanvoering van [iemand]"

Synoniemen

Hyperoniemen

aanvoering
Zelfstandig naamwoord
  • ''onder ~ van'': terwijl ... aanvoert

Voorbeeldzinnen

  1. Personen die zijn verwijderd om redenen van openbare orde of openbare veiligheid kunnen na verloop van een redelijke termijn die afhankelijk is van de omstandigheden en in elk geval drie jaar na de tenuitvoerlegging van het overeenkomstig het Gemeenschapsrecht rechtsgeldig uitgevaardigde definitieve besluit tot verwijdering, een aanvraag tot opheffing van dit besluit indienen onder aanvoering van argumenten om te bewijzen dat er een wijziging in materiële zin is opgetreden in de omstandigheden die het besluit rechtvaardigen om jegens hen een verwijderingsmaatregel uit te vaardigen.