Betekenis van:
afgevaardigde

afgevaardigde (de ~ | meervoud afgevaardigden)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die anderen vertegenwoordigd; iemand die taken toevertrouwd krijgt; representant
"de geachte afgevaardigde"
"het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden"

Synoniemen

Hyperoniemen

afgevaardigde
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die verkozen of aangewezen is een groep of gebied in een vergadering te vertegenwoordigen
"Hij is de afgevaardigde van de minister."
afgevaardigde
Bijvoeglijk naamwoord
 • verbogen vorm van de stellende trap van afgevaardigd

Voorbeeldzinnen

 1. Afgevaardigde van de centrale verkiezingscommissie
 2. LOZOVIK Nikolaj Ivanovitsj (1951; Nevinjany, regio Minsk), afgevaardigde van de centrale verkiezingscommissie van Belarus.
 3. Elke openbare instantie benoemt haar vertegenwoordigers en een afgevaardigde die beschikt over het stemrecht in de raad van openbare instanties.
 4. Elk lid van de Algemene Vergadering wordt hierin vertegenwoordigd door een afgevaardigde, die zich kan laten bijstaan door plaatsvervangers, adviseurs en deskundigen, en elke afgevaardigde kan slechts een enkele Verdragsluitende Partij vertegenwoordigen.
 5. De afgevaardigde beheerder van AGVO/EVO en de commercieel directeur zijn bij de ontdekking van het probleem ontslagen.
 6. Elke openbare instantie benoemt haar vertegenwoordigers en een afgevaardigde die beschikt over het stemrecht in de raad van openbare instanties.
 7. De regels betreffende de parlementaire immuniteit en het recht van de afgevaardigde om niet te getuigen blijven onverlet.
 8. Elk lid van de gemeenschappelijke onderneming Artemis benoemt zijn vertegenwoordigers en een afgevaardigde die beschikt over het stemrecht van het lid binnen de raad van bestuur.
 9. Elk lid van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC benoemt zijn vertegenwoordigers en een afgevaardigde die beschikt over het stemrecht van het lid binnen de raad van bestuur.
 10. De Commissie en haar afgevaardigde kunnen vóór het verstrijken van bovengenoemde termijn afstand doen van hun recht tot het maken van voorbehoud.
 11. Wanneer de mogelijkheid van persoonlijke betrokkenheid van een afgevaardigde, een ambtenaar of een personeelslid is gebleken, moet de betrokkene, wanneer zulks geen nadeel voor het onderzoek dreigt op te leveren, spoedig worden ingelicht.
 12. Het vetorecht komt te vervallen na een periode van tien werkdagen volgende op de datum van de beslissing van het Agentschap tenzij de Commissie of haar afgevaardigde binnen deze termijn voorbehoud heeft gemaakt.
 13. De aanwezigheid van de drie door de regeringen, werkgevers en werknemers afgevaardigde groepen in de raad van bestuur en de benoeming van een coördinator voor de groep werkgevers en de groep werknemers zijn van essentieel belang gebleken.
 14. Plaatsvervangers, deskundigen en adviseurs kunnen deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan maar hebben geen stemrecht, behalve in het geval zij naar behoren bevoegd zijn om de afgevaardigde te vervangen.
 15. De aanwezigheid van drie, respectievelijk door de regeringen, de werkgevers en de werknemers afgevaardigde groepen in de tripartiete raad van bestuur en de benoeming van een coördinator voor de groep werkgevers en de groep werknemers zijn van essentieel belang gebleken.