Betekenis van:
aflezen

aflezen
Werkwoord
 • onheil wegnemen
"wratten aflezen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Aflezen van de FISH-test
 2. Aflezen van de IF-test
 3. Diensten voor het aflezen van meters
 4. Uitgaven in verband hiermee, zoals voor het huren en aflezen van meters, vaste lasten enz.
 5. Om de heersende luchtdruk te kunnen aflezen moet een barometer beschikbaar zijn.
 6. Uitgaven in verband hiermee, zoals voor het huren en aflezen van meters, opslagtanks, vaste lasten enz.
 7. aflezen van de door meetinstrumenten van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf geregistreerde waarden;
 8. Uitgaven in verband hiermee, zoals voor het huren en aflezen van meters, vaste lasten enz.
 9. Omvat: uitgaven in verband hiermee, zoals het huren en aflezen van meters, vaste lasten enz., ijs gebruikt voor koeldoeleinden.
 10. Vul bij gebruikmaking van de in figuur 3a beschreven opstelling de U-buis met de gewenste vloeistof, die moet zijn ontgast bij hogere temperatuur voordat tot aflezen wordt overgegaan.
 11. het gebruik van elektromagnetische golven of de koppeling van reactieve velden in de radiofrequentie van het spectrum voor de communicatie naar of van een RFID-tag met behulp van verschillende modulatie- of coderingstechnieken of alleen voor het aflezen van de identificatie van een RFID-tag of andere daarin opgeslagen gegevens; b)
 12. Indien de diepgangsmerken zijn aangebracht op een plaats waar deze niet gemakkelijk afleesbaar zijn of waar bedrijfsmatige beperkingen voor een bijzondere dienst het aflezen van de diepgangsmerken bemoeilijken, moet het schip ook zijn uitgerust met een betrouwbaar systeem voor diepgangsmeting, waaruit de diepgang voor en achter kan worden bepaald.
 13. distributiepompen met meettoestel bedoeld bij post 8413; bascules en balansen, voor het tellen en controleren van werkstukken, alsmede afzonderlijk aangeboden gewichten (post 8423); heftoestellen en toestellen voor het hanteren van goederen (posten 8425 tot en met 8428); papier- en kartonsnijmachines van alle soorten (post 8441); speciale toestellen voor het instellen van werkstukken of van gereedschap op gereedschapswerktuigen, ook indien voorzien van optische apparatuur voor het aflezen van een schaalverdeling (bijvoorbeeld optische verdeelkoppen), bedoeld bij post 8466, met uitzondering echter van specifiek optische toestellen (bijvoorbeeld centreringsmicroscopen); rekenmachines (post 8470); reduceerventielen, kranen en andere artikelen bedoeld bij post 8481; machines en toestellen (apparaten voor het projecteren of het tekenen van schakelingspatronen op gevoelig halfgeleidermateriaal daaronder begrepen) bedoeld bij post 8486;