Betekenis van:
afwerpen

afwerpen
Werkwoord
 • werpend verwijderen
"bommen afwerpen"
"het juk afwerpen"

Hyperoniemen

afwerpen
Werkwoord
 • iets van zich afschudden
"Zij slaagden erin het juk van de bezetter af te werpen."

Voorbeeldzinnen

 1. het afwerpen van parachutisten;
 2. het met uiterste precisie afwerpen van commando's;
 3. parachutes voor het afwerpen van vracht;
 4. Systemen voor het scheiden of afwerpen van rakettrappen en verbindingsstukken tussen rakettrappen, geschikt voor gebruik in ’raketten’.
 5. 9A117 Systemen voor het scheiden of afwerpen van rakettrappen en verbindingsstukken tussen rakettrappen, geschikt voor gebruik in ’raketten’.
 6. Systemen voor het scheiden of afwerpen van rakettrappen en verbindingsstukken tussen rakettrappen, geschikt voor gebruik in "raketten".
 7. In aansluiting daarop voorziet het plan een […] per jaar, afhankelijk van de mate waarin de markten van Austrian Airlines zich herstellen en opbrengstsynergieën vruchten afwerpen.
 8. Parachutes en aanverwante uitrustingsstukken voor gevechtstroepen en voor het afwerpen van lading, en remparachutes voor „vliegtuigen”, als hieronder, en daarvoor speciaal ontworpen onderdelen:
 9. Deze richtlijn dient van toepassing te zijn vanaf 12 juli 2004 zodat de bepalingen ervan ten volle hun nut kunnen afwerpen,
 10. Volgens de informatie waarover zij beschikt, meent de Commissie dat in de sector van de elektrische motors, de diversificatiestrategie van Euromoteurs stilaan vruchten lijkt te beginnen afwerpen.
 11. Duitsland heeft betoogd dat de overgedragen middelen alleen door de inbreng ervan in een soortgelijke openbare instelling vrucht hadden kunnen afwerpen.
 12. Genoemde diensten zullen ervoor kunnen zorgen dat de technische werkzaamheden van het agentschap vruchten afwerpen door daarnaast op passende wijze opdrachten te ontwikkelen die beoordeling van politieke aard impliceren.
 13. De diensten van de Commissie zullen ervoor kunnen zorgen dat de technische werkzaamheden van het agentschap vruchten afwerpen door daarnaast op passende wijze opdrachten te ontwikkelen die beoordelingen van politieke aard impliceren.
 14. andere „vliegtuigen” en „lichter-dan-luchttoestellen”, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, zoals het uitvoeren van militaire verkenningsvluchten, aanvalsvluchten, militaire opleidingen, troepenverplaatsingen en het afwerpen van troepen of militaire uitrustingsstukken, logistieke ondersteuning, alsmede speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;
 15. Duitsland heeft in het kader van de procedures ten aanzien van de deelstaatbanken betoogd dat de overgedragen middelen alleen door de inbreng ervan bij een openbare instelling vrucht hadden kunnen afwerpen.