Betekenis van:
afzetgebied

afzetgebied (het ~ | meervoud afzetgebieden)
Zelfstandig naamwoord
  • gebied waar men produkten kan afzetten
"Duitsland is voor ons bedrijf een belangrijk afzetgebied"

Synoniemen

Hyperoniemen

afzetgebied
Zelfstandig naamwoord
  • het gebied waar iets verkocht kan worden
"Voor levensmiddelen is het afzetgebied vaak erg groot."

Voorbeeldzinnen

  1. Het afzetgebied van de betrokken producten (circa 50 km over de weg of 150 km per spoor) wordt beperkt door hun betrekkelijk geringe waarde ten opzichte van de vervoerskosten.
  2. De enige Belarussische exporteur beschikt over goed ontwikkelde distributiekanalen in de Gemeenschap, die over het algemeen — vooral voor landen die geografisch gezien dichtbij liggen — vanwege de omvang van haar markt een aantrekkelijk afzetgebied is.
  3. De Oekraïense exporteurs beschikken over goed ontwikkelde distributiekanalen in de Gemeenschap, die over het algemeen — vooral voor landen die geografisch gezien dichtbij liggen — vanwege de omvang van haar markt een aantrekkelijk afzetgebied is.
  4. De enige Kroatische exporteur beschikt over goed ontwikkelde distributiekanalen in de Gemeenschap, die over het algemeen — vooral voor landen die geografisch gezien dichtbij liggen — vanwege de omvang van haar markt een aantrekkelijk afzetgebied is.
  5. De productie van diervoeder vormt een belangrijk afzetgebied voor de Europese landbouwproducten, aangezien de meeste voor voederproductie gebruikte middelen bestaan uit landbouwproducten die in bijlage I bij het Verdrag worden vermeld.
  6. De enige Libische exporteur beschikt over goed ontwikkelde distributiekanalen in de Gemeenschap, die over het algemeen — vooral voor landen die geografisch gezien dichtbij liggen — vanwege de omvang van haar markt een aantrekkelijk afzetgebied is.
  7. Daarnaast heeft Roemenië verzocht om een tijdelijke afwijking, tot en met 31 augustus 2007, van artikel 5, onder c), van Beschikking 2006/802/EG, zodat vlees van die varkens in het hele district in de handel gebracht mag worden, aangezien het zeer moeilijk gebleken is in de gemeente zelf een voldoende groot afzetgebied te vinden.