Betekenis van:
andijvie

andijvie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • groente van deze plant
"rauwe andijvie"
"een krop andijvie"

Hyperoniemen

andijvie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • landbouwgewas

Hyperoniemen

andijvie
Zelfstandig naamwoord
 • ''Cichorium endiva'', een eetbaar éénjarig gewas dat nauw verwant is aan witlof

Voorbeeldzinnen

 1. Andijvie
 2. Andijvie
 3. Andijvie
 4. Andijvie
 5. Andijvie
 6. Andijvie
 7. Krulandijvie en andijvie
 8. Andijvie, witloof en andere cichoreigroenten
 9. Handelsnorm voor sla, krulandijvie en andijvie
 10. Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)
 11. Andijvie en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld, andere dan witloof
 12. Groenten (Cichorium endivia L. — andijvie, Lactuca sativa L. — sla en Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.
 13. Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld
 14. Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), met inbegrip van witloof (Cichorium intybus var. foliosum), vers of gekoeld
 15. De voor de verkoop vereiste omvang voor sla, krulandijvie en andijvie is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1543/2001 van de Commissie van 27 juli 2001 tot vaststelling van de handelsnorm voor sla, krulandijvie en andijvie (PB L 203 van 28.7.2001, blz. 9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 6/2005 (PB L 2 van 5.1.2005, blz. 3).