Betekenis van:
animo

animo (de/het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • zin; sterke begeerte; begeerte
"er is/bestaat geen/weinig/veel animo voor [iets]"
"'gebrek aan'/onvoldoende animo"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. 2 ANIMO-code
 2. Het is in de plaats gekomen van de systemen Animo en Shift.
 3. Dit aantal komt overeen met het aantal paardachtigen dat via het TRACE- of ANIMO-systeem wordt aangegeven voor vervoer naar de lidstaten.
 4. Voor beide emissies bestond veel animo van Europese beleggers met een gebruikelijk profiel voor La Poste: beleggers die hun obligaties tot aan het eind van de looptijd aanhouden.
 5. Traces vervangt het vroegere Animo-systeem — dat gebaseerd was op het bij Beschikking 91/398/EEG van de Commissie van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) ingevoerde netwerk — om verplaatsingen van dieren en bepaalde producten in het intracommunautaire handelsverkeer en bij invoer te traceren.
 6. De lijst van Animo-eenheden in Beschikking 2002/459/EG van de Commissie [7], waarin voor elke grensinspectiepost in de Gemeenschap het nummer van de Animo-eenheid is opgenomen, moet derhalve worden bijgewerkt in verband met de terzake relevante wijzigingen en om er voor te zorgen dat de lijst identiek is aan die van Beschikking 2001/881/EG.
 7. Traces vervangt het vroegere Animo-systeem, dat gebaseerd was op het bij Beschikking 91/398/EEG van de Commissie van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) ingevoerde netwerk voor het traceren van verplaatsingen van dieren en bepaalde producten in het intracommunautaire handelsverkeer en bij invoer.
 8. Traces vervangt het vroegere Animo-systeem — dat gebaseerd was op het bij Beschikking 91/398/EEG van de Commissie van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) [6] ingevoerde netwerk — om verplaatsingen van dieren en bepaalde producten in het intracommunautaire handelsverkeer en bij invoer te traceren.
 9. Bij Beschikking 2002/459/EG van de Commissie van 4 juni 2002 tot vaststelling van de lijst van de eenheden van het computernetwerk „ANIMO” en tot intrekking van Beschikking 2000/287/EG [2] zijn de lijst en de identificatie van de eenheden van het ANIMO-systeem in de lidstaten vastgesteld.
 10. Traces vervangt het vroegere Animo-systeem — dat gebaseerd was op het bij Beschikking 91/398/EEG van de Commissie van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) [6] ingevoerde netwerk — om verplaatsingen van dieren en bepaalde producten in het intracommunautaire handelsverkeer en bij invoer te traceren.
 11. Bij Beschikking 2002/459/EG van de Commissie van 4 juni 2002 tot vaststelling van de lijst van de eenheden van het computernetwerk „Animo” en tot intrekking van Beschikking 2000/287/EG [3] zijn de lijst en de identificatie van de eenheden van het Animo-systeem in de lidstaten vastgesteld.
 12. Bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem [5] zijn de reeds bestaande computersystemen (Animo en Shift) in het nieuwe systeem geïntegreerd.
 13. Met betrekking tot de invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong in de Europese Unie en het intracommunautaire verkeer van levende dieren is ter vervanging van ANIMO een nieuw kennisgevingssysteem met de naam Traces ingevoerd.
 14. Bij Richtlijn 97/78/EG van de Raad [4] zijn de beginselen vastgesteld voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht; artikel 11 van die richtlijn bevat al enkele bepalingen betreffende doorvoer, zoals het gebruik van Animo-berichten en van het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst.
 15. Bij Richtlijn 97/78/EG van de Raad [6] zijn de beginselen vastgesteld voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht; artikel 11 van die richtlijn bevat al enkele bepalingen betreffende doorvoer, zoals het gebruik van Animo-berichten en van het Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst.