Betekenis van:
arrestatie

arrestatie (de ~ | meervoud arrestaties)
Zelfstandig naamwoord
 • in hechtenis nemen
"een arrestatie verrichten"
"tot arrestatie leiden"

Synoniemen

Hyperoniemen

arrestatie
Zelfstandig naamwoord
 • een aanhouding door de sterke arm der wet

Voorbeeldzinnen

 1. Migratiebeheer, grenscontroles en arrestatie van illegale immigranten
 2. Onwettige arrestatie of vrijheidsberoving door een overheidsinstantie
 3. In november 2009 de facto militair leider van het CNDP na de arrestatie van generaal Laurent Nkunda in januari 2009.
 4. eerbiediging van de rechten van personen die aangehouden zijn wegens misdrijven van gemeen recht, met name het recht op een advocaat vanaf de arrestatie en het recht op een eerlijk proces bij de bevoegde gerechtelijke instantie,
 5. Meer bepaald zullen PNR gegevens uitsluitend worden gebruikt ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en aanverwante misdrijven, andere zware misdrijven, waaronder georganiseerde misdaad, die van grensoverschrijdende aard zijn, alsook het ontvluchten van een aanhoudingsbevel of arrestatie wegens die misdrijven.
 6. heeft hij, ondanks de arrestatie in Rwanda in januari 2009 en zijn afzetting als voorzitter van het CNDP, nog enige controle over het CNDP en het internationale netwerk ervan.
 7. Op 23 maart 2006 heeft de Europese Raad het optreden veroordeeld van de Belarussische autoriteiten die op die dag zijn overgegaan tot de arrestatie van vreedzame betogers die hun legitieme recht van vrije vergadering uitoefenden om te protesteren tegen het verloop van de presidentsverkiezingen in Belarus van 19 maart 2006.
 8. PNR-gegevens worden door het CBP uitsluitend gebruikt ter preventie en bestrijding van: 1. terrorisme en aanverwante vormen van criminaliteit; 2. andere zware misdrijven, waaronder georganiseerde misdaad, die van transnationale aard zijn, en 3. ontvluchten van aanhoudingsbevelen of arrestatie voor de bovengenoemde misdrijven.
 9. Op 24 maart 2006 heeft de Europese Raad uitgesproken dat hij het betreurt dat de Belarussische autoriteiten niet hebben voldaan aan de OVSE-verbintenissen om democratische verkiezingen te houden, heeft hij laten weten van mening te zijn dat de presidentsverkiezingen van 19 maart 2006 fundamenteel oneerlijk waren verlopen, en heeft hij de acties van de Belarussische autoriteiten die dag veroordeeld, namelijk de arrestatie van vreedzame demonstranten die hun legitieme recht van vrije vergadering uitoefenden om tegen het verloop van de presidentsverkiezingen te protesteren.