Betekenis van:
verovering

verovering (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • het in bezit nemen
"de verovering van [de vlag]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

verovering (de ~ | meervoud veroveringen)
Zelfstandig naamwoord
  • iemand die je kortgeleden versierd hebt
"Hij stelde zijn nieuwe verovering trots voor aan zijn vrienden."

Hyperoniemen

verovering (de ~ | meervoud veroveringen)
Zelfstandig naamwoord
  • dat wat je buitmaakt; iets dat veroverd is; veroverde dingen
"De edellieden brachten hun veroveringen op grote karren naar het hof"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Voor de verovering door de Arabieren waren de meeste Perzen zoroastranen, maar er waren ook joden en christenen. Wie zou vandaag durven denken dat Iraniërs joodse of christelijke voorouders hebben?
  2. In totaal zijn de prognoses voor het herstel van de activiteit niet realistisch en onmogelijk te verwezenlijken zonder latere bijkomende steun en zonder verovering van marktaandelen ten koste van concurrenten door het voeren van een marktverstorend beleid.
  3. De aanzienlijke toename van de invoer vanuit China en de verovering van een groter marktaandeel in de beoordelingsperiode, met prijzen die slechts een fractie van die van de bedrijfstak van de Gemeenschap bedroegen, vielen samen met een duidelijke verslechtering van de algemene financiële situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap in diezelfde periode.
  4. „andere inheemse gemeenschappen” gemeenschappen in onafhankelijke landen die als inheems worden beschouwd op grond van hun afstamming van de volkeren die ten tijde van de verovering of de kolonisering of de vaststelling van de huidige staatsgrenzen woonden in het land of in een geografisch gebied waartoe het land behoort, en die, ongeacht hun rechtspositie, hun eigen sociale, economische, culturele of politieke instituties geheel of gedeeltelijk hebben behouden. 2.