Betekenis van:
bedorven

bedorven
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet fris of zuiver meer
"een bedorven maag hebben"
"bedorven voedsel/vlees/melk"

Hyperoniemen

bedorven
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet langer voor consumptie geschikt
"Als je dat bedorven vlees eet, zul je flink ziek worden."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Deze sinaasappelen zijn bedorven.
 2. bedorven korrels:
 3. Bedorven korrels:
 4. bedorven korrels
 5. goor, bedorven
 6. bedorven korrels
 7. Zij vertonen een complex jachtgedrag en hebben de neiging voedselvoorraden aan te leggen, maar zij eten geen bedorven voedsel.
 8. Voor durumtarwe, zachte tarwe en gerst is de definitie van „bedorven korrels” opgenomen in norm EN 15587.
 9. door droging verhitte korrels zijn korrels die uiterlijke tekenen van brand vertonen, maar die niet bedorven zijn.
 10. Bij maïs en sorghum zijn „door droging verhitte korrels” korrels die uiterlijke tekenen van brand vertonen, maar niet bedorven zijn.
 11. Het uitschot bestaat uit zaden van andere planten, bedorven korrels, onzuiverheden, kaf, moederkoren, door brandschimmel aangetaste korrels, dode insecten en deeltjes van insecten.
 12. Bij maïs en sorghum zijn „bedorven korrels” korrels die door rotting, aantasting door schimmels (waaronder fusariose) of bacteriën of door andere oorzaken voor veevoeding ongeschikt zijn geworden.
 13. Onder „uitschot” wordt verstaan: zaden van andere planten, bedorven korrels (waaronder door fusariose aangetaste korrels), onzuiverheden, kaf, moederkoren, door brandschimmel aangetaste korrels en onzuiverheden van dierlijke oorsprong.
 14. In norm EN 15587 is voor durumtarwe, zachte tarwe en gerst de definitie van „door fusariose aangetaste korrels” opgenomen in die van „bedorven korrels”.
 15. Onder „uitschot” wordt verstaan: zaden van andere planten, bedorven korrels (waaronder door fusariose aangetaste korrels), onzuiverheden, deeltjes van kolven en onzuiverheden van dierlijke oorsprong.