Betekenis van:
bedreigen

bedreigen
Werkwoord
 • een gevaar zijn voor
"een dorp bedreigen"
"dieren bedreigen"

Hyperoniemen

bedreigen
Werkwoord
 • iemand met een mogelijk gevaar confronteren
"Hij bedreigde hem met een mes."

Voorbeeldzinnen

 1. Anders zou het concern zich niet in moeilijkheden bevinden die haar in haar voortbestaan bedreigen.
 2. die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Somalië bedreigen, met inbegrip van handelingen die het akkoord van Djibouti van 18 augustus 2008 of het politieke proces bedreigen, dan wel de federale overgangsinstellingen of AMISOM bedreigen met geweld;
 3. die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Somalië bedreigen, met inbegrip van handelingen die het akkoord van Djibouti van 18 augustus 2008 of het politieke proces bedreigen, dan wel de federale overgangsinstellingen of AMISOM bedreigen met geweld;
 4. kennis van de herkenning van de kenmerken en gedragspatronen van personen die de havenveiligheid kunnen bedreigen, zonder daarbij te discrimineren;
 5. De gecombineerde effecten van de klimaatverandering, andere veranderingen van het milieu, menselijke interventie en veiligheidsrisico’s bedreigen het Europees cultureel erfgoed.
 6. Bovendien bedreigen rampen en veiligheidsrisico’s de fysieke aard van het cultureel erfgoed, zoals symbolen en iconen van Europese steden en plaatsen.
 7. De lidstaten dienen de Commissie te steunen bij het identificeren van die toepassingen die de informatiebeveiliging zouden kunnen bedreigen met gevolgen voor het grote publiek.
 8. Bovendien heeft de Raad besloten beperkende maatregelen te nemen tegen degenen die het proces van vrede en nationale verzoening belemmeren en met name de goede afloop van het verkiezingsproces bedreigen,
 9. ERKENNEND DAT de verontreiniging van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan door olie en andere schadelijke stoffen het mariene milieu kan bedreigen en de belangen van de kuststaten kan schaden,
 10. Als gevolg van de bodemstructuur en de verschillende stromen is het in veel gevallen niet duidelijk welke mijn verantwoordelijk is voor water dat het milieu kan bedreigen en onder controle moet worden gehouden.
 11. De nationale overheidsinstanties, en meer in het bijzonder de havenautoriteiten, vervullen een essentiële en cruciale rol in de vaststelling en beheersing van de gevaren die de veiligheid van de zeevaart bedreigen.
 12. Er moet snel opgetreden worden in de regio Kaliningrad opdat het van het gebied uitgaande besmettingsgevaar de verbeterde gezondheid van mens en dier in de aangrenzende lidstaten niet verder kan bedreigen.
 13. de in bijlage II bedoelde personen, die niet op de lijst in bijlage I staan, die het proces van vrede en nationale verzoening belemmeren en met name de goede afloop van het verkiezingsproces bedreigen.
 14. Voor zover van toepassing is de consumptie van lokaal met uitsterven bedreigde soorten zoals specifieke vis- en schaaldiersoorten, „bushmeat” (exotisch wild), en garnalen uit kweekvijvers die de mangrovebossen bedreigen, verboden (1,5 punt).
 15. Piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust blijven de scheepvaart in het gebied en met name de verstrekking van voedselhulp door het Wereldvoedselprogramma aan de Somalische bevolking bedreigen.