Betekenis van:
bedrijvigheid

bedrijvigheid (de ~ | meervoud bedrijvigheden)
Zelfstandig naamwoord
 • overvloed van bezigheden
"(het is daar) één en al bedrijvigheid"
"er heerst bedrijvigheid"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. een geringe economische bedrijvigheid;
 2. Voornaamste plaats van bedrijvigheid
 3. Ontwikkeling en diversificatie van de bedrijvigheid
 4. De afname van de economische bedrijvigheid leidt tot snel groeiende werkloosheid op de arbeidsmarkt.
 5. Dit project zou daarom voor HSY in de eerste jaren niet veel bedrijvigheid en winst genereren.
 6. Verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van diversificatie van de economische bedrijvigheid
 7. bevordering van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de plattelandseconomie in ruimere zin.
 8. Analyse van de factoren die betrekking hebben op de DM-bedrijvigheid voor de vrije markt
 9. Analyse van de factoren die betrekking hebben op de gehele DM-bedrijvigheid, inclusief voor intern gebruik
 10. Die producent had zijn bedrijvigheid na afloop van het oorspronkelijke onderzoektijdvak aangevat.
 11. Het management drong vanwege de lage bedrijvigheid aan op een verdere vermindering van het aantal werknemers.
 12. Deze afname van de voorraden kan er echter op wijzen dat voor de toekomst een geringere bedrijvigheid wordt verwacht.
 13. Hetzelfde geldt ook voor lokale toeleveranciers; de gevolgen voor de bedrijvigheid in het algemeen zouden dus groot zijn.
 14. Fokkers, leveranciers en gebruikers mogen hun bedrijvigheid alleen ontplooien indien zij over een vergunning van de bevoegde instantie beschikken.
 15. AS 3 VERBETERING VAN DE LEEFKWALITEIT OP HET PLATTELAND EN BEVORDERING VAN DIVERSIFICATIE VAN DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID