Betekenis van:
belangrijkheid

belangrijkheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • importantie
"aan belangrijkheid inboeten/verliezen"
"aan belangrijkheid winnen"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Belangrijkheid van de plattelandsgebieden
 2. Belangrijkheid van de semi-zelfvoorzieningsbedrijven in de nieuwe lidstaten
 3. Mogelijkheid tot ordening van de informatie volgens de belangrijkheid ervan
 4. De volgorde van belangrijkheid moet duidelijk blijken uit de documentatie van de apparatuur.
 5. De volgorde waarin deze zijn vermeld houdt geen rangschikking naar belangrijkheid in.
 6. De volgorde van deze prioriteiten houdt geen rangschikking naar belangrijkheid in.
 7. In die gevallen moeten zij de criteria in afnemende volgorde van belangrijkheid vermelden.
 8. De lijst van kernprioriteiten is niet gerangschikt naar orde van belangrijkheid.
 9. Desondanks werd bij de beoordeling van de belangrijkheid van de bijdrage van de begunstigde onderneming de leasingovereenkomst als onbelangrijk beschouwd.
 10. Deze kosten en opbrengsten dienen te worden uitgesplitst naar voornaamste bestemmingen en gepresenteerd in orde van belangrijkheid van deze bestemmingen.
 11. een analyse van de ervaringen van de initiatiefnemers met de beslissingen over de mate van belangrijkheid van de wijzigingen;
 12. Dat rapport moet ook een synthese bevatten van de beslissingen met betrekking tot de mate van belangrijkheid van de wijzigingen.
 13. Wanneer volgens de ECB om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is, vermeldt zij de criteria in afnemende volgorde van belangrijkheid.
 14. In dit geval worden de rapporten in volgorde van belangrijkheid verstrekt, te beginnen met het rapport dat het belangrijkst is voor de veiligheid.
 15. Redenen voor de aanbieding en, indien toepasselijk, geraamde netto-opbrengsten uitgesplitst naar voornaamste bestemmingen en gepresenteerd in orde van belangrijkheid van deze bestemmingen.