Betekenis van:
zwaarte

zwaarte (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • afmeting, sterkte
"de zwaarte van de opleiding/poolexpeditie viel mee"
"de zwaarte van het toestel maakt het moeilijk te hanteren"

Hyperoniemen

zwaarte (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • drukkend gevoel
"een gevoel van zwaarte in het hoofd hebben"

Hyperoniemen

Hyponiemen

zwaarte
Zelfstandig naamwoord
 • het gewicht
"De zwaarte van een vrachtwagen is erg groot."
zwaarte
Zelfstandig naamwoord
 • de ernst
"De zwaarte van de misdaad is groot."
zwaarte (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • waarde; mate van belangrijkheid; mate van belangrijkheid; belang; belang; waarde
"de zwaarte van een kwestie"
"de zwaarte van [misdrijven/lasten/schulden]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

zwaarte (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • omvang v.d. zwaartekracht van iets; gewicht; gewicht

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zwaarte
 2. Zwaarte van de inbreuk
 3. Zwaarte van de door de bewerkingsbedrijven gemaakte inbreuk
 4. Dit advies betreft de opportuniteit en de zwaarte van de sanctie.
 5. Het basisbedrag wordt op basis van de zwaarte en de duur van de inbreuk vastgesteld.
 6. Het basisbedrag van de voor de zwaarte van de inbreuk vastgestelde geldboete wordt daarom met 30 % verhoogd.
 7. Het basisbedrag van de voor de zwaarte van de inbreuk vastgestelde geldboete wordt daarom met 10 % verhoogd.
 8. Het basisbedrag van de voor de zwaarte van de inbreuk vastgestelde geldboete wordt bijgevolg voor iedere onderneming verhoogd met 35 %.
 9. De basisbedragen van de voor de zwaarte van de inbreuk vastgestelde geldboete worden daarom met 45 % verhoogd.
 10. Bijgevolg kan de inbreuk als een inbreuk van lange duur worden beschouwd, waardoor het op grond van de zwaarte van de inbreuk bepaalde bedrag met 65 % wordt verhoogd.
 11. Derhalve dient het basisbedrag van de op grond van de zwaarte van de inbreuk vastgestelde boeten voor Chisso, Daicel, Ueno en Hoechst met 175 % te worden verhoogd.
 12. Het basisbedrag van de haar op grond van de zwaarte van de inbreuk opgelegde boete, zoals bepaald in overweging 22, moet derhalve met 165 % worden verhoogd.
 13. Gezien de zwaarte van de inbreuk, de impact ervan op de markt en de geografische reikwijdte moet de inbreuk als een zeer zware inbreuk worden beschouwd.
 14. De beoordeling van de zwaarte van de inbreuk is gebaseerd op de bepalingen van de richtsnoeren voor de berekening van geldboeten [8].
 15. Bij de beoordeling van de zwaarte van de inbreuken moet rekening worden gehouden met het feit dat de productie van ruwe tabak in Spanje 12 % van de productie van de Gemeenschap vertegenwoordigt.