Betekenis van:
importantie

importantie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • waarde; mate van belangrijkheid; mate van belangrijkheid; belang; belang; waarde
"van [grote/weinig] importantie"
"grote importantie"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Gelet op het hoge aantal salmonella- en campylobactergevallen bij de mens, de importantie van vleeskuikens en vlees van vleeskuikens als infectiehaard en de toenemende verontrusting over de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie, moeten er vergelijkbare gegevens over de prevalentie van Campylobacter in vleeskuikens en vlees van vleeskuikens en van Salmonella in vlees van vleeskuikens in de lidstaten worden verzameld om de noodzaak, haalbaarheid en de kosten en baten van voor de gehele Gemeenschap geldende bestrijdingsmaatregelen te kunnen beoordelen.