Betekenis van:
tol

tol (de ~ | meervoud tollen)
Zelfstandig naamwoord
 • heffing voor het gebruik van bepaalde wegen, kanalen enz.
"tol betalen"
"de tol betalen voor [een geleverde inspanning]"

Synoniemen

Hyperoniemen

tol
Zelfstandig naamwoord
 • een voorwerp dat om zijn as draait
tol
Zelfstandig naamwoord
 • een kinderspeeltuig dat met een zweepje tot draaiing gebracht wordt
tol
Zelfstandig naamwoord
 • een plaats die men slechts tegen betaling voorbij mag gaan
tol
Zelfstandig naamwoord
 • geld dat bij een ''tol'' geheven wordt
tol
Zelfstandig naamwoord
 • kantoor waar men tol moet betalen

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Deze gegevens omvatten ten minste een toelichting op de geografische omvang van de tol, de voertuigen waarvoor hij geldt en de overwogen hoogte van de tol, alsmede een verklaring over de bepaling van de hoogte van de tol.
 2. Tol wordt betaald voor het gebruik van een dienst, terwijl accijnzen een belasting zijn.
 3. De maatregel bevat geen drempels, bv. een minimumbedrag aan betaalde tol of een minimaal transportvolume.
 4. Artikel 1 is uitsluitend van toepassing op de heffing van tol voor de tunnels.
 5. Het is niet ecnomisch om TE-TOL eenheden uit te rusten met rookgasfilters.
 6. Aangezien de eenheden van TE-TOL niet beschikken over een rookgaszuiveringsinstallatie, kan daar niet langer Sloveens bruinkool verbrand worden aangezien dit tussen de 2,2 % en 2,5 % zwavel bevat. Daarom is TE-TOL gestopt met het verbranden van Sloveense bruinkool.
 7. tolheffende instantie” een publiek of privaat orgaan dat tol heft op het rijden met voertuigen in een EETS-gebied; l)
 8. „tarieftabel” de classificatie van de te betalen tol in tariefklassen, zoals bepaald door de tolheffende instantie; i) „technische specificatie”
 9. De staatsgrens bevindt zich in de tunnels, maar het zou onpraktisch zijn om daar de tol te heffen.
 10. Sinds 1 januari 2003 heft en int de Italiaanse exploitant BTW op de tol voor de Grote-Sint-Bernardtunnel.
 11. Voorwaarde voor de terugbetaling van de tol is echter de betaling van accijnzen op in Duitsland aangekochte brandstof.
 12. tol” een heffing, accijns of belasting die wordt opgelegd aan een voertuig dat in een tolgebied rijdt; k)
 13. Alle betrokken partijen die zich verzetten tegen de steunmaatregel bekritiseren het tolsysteem als zodanig, zonder soms een duidelijk onderscheid te maken tussen de tol zelf en het TRS.
 14. De Franse exploitant zal de Franse BTW heffen over de volledige tol voor alle reizen die aan de Franse zijde beginnen.
 15. De enige andere mogelijkheid voor het verbranden van bruinkool is de warmtecentrale van Ljubljana (TE-TOL), waar tot 2000 nationale bruinkool als voornaamste energiebron gebruikt werd.