Betekenis van:
besef

besef (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • bewuste, duidelijke voorstelling; benul; besef; besef; besef
"een groeiend besef"
"het besef dat.."

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

besef
Zelfstandig naamwoord
 • een reëel bewustzijn

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. een op gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur gebaseerd besef van Europese identiteit ontwikkelen;
 2. een passend besef van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de veiligheidscontrole wordt gewaarborgd.
 3. Tevens dient een besef van de oogmerken, de waarden en het beleid van sociale en politieke bewegingen te worden ontwikkeld.
 4. IN HET BESEF VAN de noodzaak om, op een op geografische referenties gebaseerde wijze, gegevens te verzamelen, toezicht te houden op de visserij en visbestanden te evalueren,
 5. de EU-instellingen, de lidstaten, de civiele samenleving en derde landen meer besef en kennis bij te brengen over MVW en hun overbrengingsmiddelen, zodat zij beter kunnen anticiperen.
 6. Dit draagt bij tot het bijbrengen van een besef van Europese identiteit, door verschillen te omarmen en door gestalte te geven aan de diverse aspecten van het gemeenschapsgevoel.
 7. Het besef van dit potentieel is wijdverbreid in de sectoren gezondheid, landbouw, voeding, milieu, enz., waar in snel tempo toepassingen worden ontwikkeld.
 8. Dankzij de OCM kunnen de lidstaten van elkaar leren en is het besef gegroeid dat uitsluiting en armoede veel verschijningsvormen kent.
 9. Er is veel vraag naar steun op dit gebied door het groeiende besef van de dreigende gevaren en als gevolg van het beschikbaar komen van apparatuur en methoden voor betere grensbewaking.
 10. de EU-instellingen, de lidstaten, de civiele samenleving en derde landen meer besef en kennis bij te brengen over met conventionele wapens, MVW en hun overbrengingsmiddelen verband houdende thema’s, zodat zij beter kunnen anticiperen.
 11. Cultuuromslag het doel van deze opleiding is de werknemers te doordringen van het besef van een gezamenlijk doel en collectieve verantwoordelijkheid en tevens teamgeest te creëren op basis van excellente productie.
 12. IN HET BESEF dat culturele diversiteit een rijke, gevarieerde wereld creëert, die het aantal keuzes vergroot en menselijke capaciteiten en waarden bevordert, en dus een drijfveer is voor de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen, volkeren en naties,
 13. het besef te vergroten dat culturele en taalkundige diversiteit in Europa van groot belang zijn en dat racisme en vreemdelingenhaat moeten worden bestreden en intercultureel onderwijs moet worden bevorderd;
 14. Kennis van de Europese integratie en van de structuren, de hoofddoelstellingen en waarden van de EU is eveneens essentieel, net als het besef van de verscheidenheid en de culturele identiteiten in Europa.
 15. versterken van de rol van een leven lang leren bij de totstandbrenging van het besef van een Europees burgerschap, gebaseerd op inzicht in en respect voor mensenrechten en democratie, en stimuleren van tolerantie en respect jegens andere volkeren en culturen;