Betekenis van:
beslaan

beslaan
Werkwoord
 • een bepaald gebied betreffen
"Zijn rayon beslaat geheel Zuid-Holland, Zeeland en een stuk van Brabant."
beslaan
Werkwoord
 • een paard van een hoefijzer voorzien
"Het paard werd meteen beslagen."
beslaan
Werkwoord
 • door condensatie dof of ondoorzichtig worden
"Bij het betreden van het binnenbad besloegen de glazen van zijn bril."
beslaan
Werkwoord
 • bekleden om het beter, mooier te maken

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het kaderpartnerschap kan de gehele looptijd van het programma beslaan.
 2. De sonde moet ten minste 80 % van de uitlaatpijpdiameter beslaan.
 3. Deze vrije hoogte moet de verticale projectie van de gehele stoel en de bijbehorende voetruimte beslaan.
 4. De bevindingen van deze analyse zouden dan de hele looptijd van de PPA’s moeten beslaan.
 5. ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan
 6. De andere memories moeten in de regel minder dan 15 bladzijden beslaan.
 7. Die elementen beslaan ten minste 25 % van het oppervlak van het informatiebord of de informatieplaquette.
 8. Ruitenwissers; toestellen om ijsafzetting op/het beslaan van ruiten tegen te gaan
 9. gepaard gaat met tweede- of derdegraads verbrandingen, of verbrandingen die meer dan 5 % van het lichaamsoppervlak beslaan; of
 10. „… Het ontsnappingspaneel moet worden aangebracht in het rugpaneel en het moet de helft van dit rugpaneel beslaan. ...”
 11. Het is echter onaanvaardbaar dat er een jaarplafond wordt gehanteerd voor activiteiten die slechts negen maanden beslaan.
 12. Zij beslaan aanvankelijk een periode van maximaal de periode van toepassing van deze verordening en worden halverwege herzien.
 13. gepaard gaat met tweede- of derdegraads verbrandingen, of verbrandingen die meer dan 5 % van het lichaamsoppervlak beslaan; of
 14. Deze vrije hoogte moet de verticale projectie van het gehele oppervlak van de stoel en de bijbehorende voetruimte beslaan.
 15. CPA 29.31.23: Elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen, elektrische ruitenwissers en elektrische toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, voor auto’s en voor motorfietsen