Betekenis van:
coaten

coaten
Werkwoord
  • een deklaag opbrengen
"de wanden van een zwembad worden coaten"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Het coaten van wikkelkokers vergt echter extra investeringen.
  2. Het keramische substraat van IBIDEN HU is een halffabricaat dat verder verwerkt moet worden (namelijk coaten, inblikken) op de volgende niveaus van de waardeketen (uitgevoerd door onafhankelijke ondernemingen).
  3. Dit uit deeltjes van geringe afmetingen bestaande product wordt bijvoorbeeld gebruikt als additief bij de verwerking van kunststoffen of drukinkt en voor het coaten van metalen.
  4. Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten waarbij organische oplossingsmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, coaten, ontvetten, vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren
  5. Het project omvat de bouw van een geïntegreerde productie-eenheid voor vlakglas voor de bouw, met inbegrip van de fabricage van ruw glas (float), het snijden, de behandeling (coaten) en de verwerking tot gelaagd glas.
  6. Omdat het materiaal dat wordt gebruikt voor de DPF-substraten hogere prestaties kan leveren, is er volgens Saint-Gobain ook een prijsverschil tussen de twee onderdelen: een substraat (zonder de kosten voor het coaten en inblikken van de katalysator) van een DPF kost gemiddeld 120 EUR, terwijl een substraat van een DOC gemiddeld tussen 12 EUR en 20 EUR kost (ook zonder de kosten voor het coaten en inblikken van de katalysator).
  7. Uit het onderzoek is ook gebleken dat bepaalde zeer specifieke soorten rovings en bepaalde zeer specifieke soorten draden die momenteel respectievelijk onder de GN-codes 70191200 en 70191910 vallen, van de productomschrijving moeten worden uitgesloten omdat deze soorten door coaten en impregneren speciaal worden behandeld en een gloeiverlies van meer dan 3 % hebben, zodat ze andere fysische en chemische eigenschappen hebben.
  8. PET-folie heeft specifieke fysische, chemische en technische kenmerken, waaronder dikte, samenstelling van de coating, oppervlaktebehandeling en mechanische eigenschappen, aan de hand waarvan de verschillende soorten kunnen worden onderscheiden en die ontstaan door diverse bewerkingen van de basisfolie tijdens of na het productieproces, zoals coronabehandeling, metallisatie of chemisch coaten.
  9. Bijzonder belangrijke gebieden zijn bv. nano-instrumenten, -gereedschappen en -bouwstenen, alsmede luchtvaartsystemen (vanwege de concentratie van snel groeiende kennisintensieve mkb's in deze sectoren); technisch textiel met inbegrip van het coaten ervan (typisch een traditionele sector die in hoog tempo veranderingen ondergaat die voor veel mkb's gevolgen hebben); mechanische industrie (bv. machinale gereedschappen, waarvoor het Europese mkb wereldleider is), chemische stoffen met hoge toegevoegde waarde, evenals andere sectoren waarin diverse mkb's actief zijn die profijt kunnen trekken van de introductie van nieuwe ondernemingsplannen, materialen en producten.