Betekenis van:
bestraffen

bestraffen
Werkwoord
 • voor iets straf geven
"slecht gedrag bestraffen"
"druggebruik bestraffen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bestraffen
Werkwoord
 • (iem.) straf geven, laten ondergaan
"een dader bestraffen"
"een leerling bestraffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bestraffen
Werkwoord
 • straf uitdelen aan iemand

Voorbeeldzinnen

 1. Effectieve uitvoering en handhaving om overtredingen te voorkomen respectievelijk te bestraffen.
 2. Dit betekent dat de Commissie overheidsinstanties die kapitaaloverdrachten naar maatschappijen verrichten, mag bestraffen noch begunstigen.
 3. Lidstaten mogen de totale vernietiging van kleine hoeveelheden eurobankbiljetten of -munten door particulieren verbieden noch bestraffen.
 4. Nemen van concrete maatregelen voor het voorkomen en bestraffen van alle vormen van geweld tegen vrouwen.
 5. Schadevergoedingen met een bestraffend karakter (d.w.z. schadevergoedingen bedoeld om een partij voor onacceptabele handelswijzen te bestraffen) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. De lidstaten en de Commissie treffen passende maatregelen om schending van de statistische geheimhouding te voorkomen en te bestraffen.
 7. De landen nemen de nodige maatregelen om inbreuken en onregelmatigheden tegen te gaan en deze op doeltreffende, evenredige en afschrikkende wijze te bestraffen.
 8. De lidstaten zien erop toe dat er doeltreffende onderzoeks- en sanctieregelingen bestaan om inadequaat uitgevoerde wettelijke controles van jaarrekeningen op te sporen, te bestraffen en te voorkomen.
 9. De instelling past afdoende veiligheidsmaatregelen toe die de verstrekking door haar huidige of vroegere werknemers van vertrouwelijke informatie aan een derde persoon of autoriteit verbieden of bestraffen.
 10. De instelling past afdoende veiligheidsmaatregelen toe die de verstrekking door haar huidige en vroegere werknemers van vertrouwelijke informatie aan een derde persoon of autoriteit verbieden of bestraffen.
 11. inbreuken te bestraffen, zoals met name vervalsing en frauduleus gebruik van stempels en etiketten of uitvoering van indelingswerkzaamheden door personeel zonder vergunning.
 12. Deze administratieve samenwerking is van essentieel belang voor de correcte toepassing van de communautaire vangstcerticeringsregeling en voor het adequaat onderzoeken en bestraffen van IOO-visserij.
 13. Versterken van de gemeentelijke rechtbanken en politiemaatregelen teneinde illegale bezetting, gebruik en bouw van onroerend goed te voorkomen, te bestraffen en aan te pakken.
 14. in voorkomend geval, om de geconstateerde onregelmatigheid te bestraffen naar evenredigheid van de ernst ervan, met name door toepassing van het bepaalde in artikel 33, lid 1.
 15. De lidstaten en de ECB nemen de nodige maatregelen om schending van de geheimhouding van de door de ESS-autoriteiten verstrekte gegevens te voorkomen en te bestraffen.