Betekenis van:
betekenisvol

betekenisvol
Bijvoeglijk naamwoord
  • veelzeggend
"een betekenisvol (stil)zwijgen"
"iemand betekenisvol aankijken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Omdat PET-folie op bestelling wordt vervaardigd, is het niveau van de voorraden echter niet bijzonder betekenisvol.
  2. In een dergelijk geval wordt de informatie, wanneer die beschikbaar is voor de transmissiesysteembeheerder, in samengevoegde vorm en op betekenisvol niveau, ten minste per balanceringszone, gepubliceerd.
  3. De term ’stationair’ wijst op werkingsomstandigheden van de motor, waarbij de parameters ervan, zoals stuwkracht/vermogen, t.p.m. en andere niet betekenisvol schommelen, wanneer de omgevingstemperatuur van de lucht en de luchtdruk aan de motor inlaat constant zijn.
  4. Spraakgestuurde systemen vallen momenteel buiten het toepassingsgebied van dit beginsel omdat de aard en structuur van taal van die aard is dat pauzes in het midden van een zin betekenisvol kunnen zijn.
  5. De term ‚stationair’ wijst op werkingsomstandigheden van de motor, waarbij de parameters ervan, zoals stuwkracht/vermogen, t.p.m. en andere niet betekenisvol schommelen, wanneer de omgevingstemperatuur van de lucht en de luchtdruk aan de motor inlaat constant zijn.
  6. Aangezien het bij het betrokken product slechts om 1 % van de totale omzet van de producenten in de Gemeenschap gaat en deze producenten hun productielijnen ook gebruiken voor de vervaardiging van diverse andere staalproducten, worden deze cijfers op zich niet betekenisvol geacht.
  7. De Commissie concludeerde dat de compenserende maatregelen voldoende zijn om de eventuele negatieve effecten van de steun voor de concurrenten zoveel mogelijk te verzachten, aangezien de begunstigde een veeleer kleine onderneming is en zijn positie op de betrokken Sardijnse elektriciteitsmarkt niet betekenisvol is in vergelijking met die van zijn concurrenten.
  8. De informatie moet zodanig worden opgesteld en gepresenteerd dat de bestuurder ze gemakkelijk kan waarnemen (d.w.z. de informatie moet gemakkelijk te begrijpen en betekenisvol zijn) en kan begrijpen wat de gevolgen van de statuswijziging of storing zijn, met name voor het controleren en besturen van het voertuig ten opzichte van ander verkeer en de weginfrastructuur.
  9. De informatie moet zodanig worden opgesteld en gepresenteerd dat de bestuurder ze gemakkelijk kan waarnemen (d.w.z. de informatie moet gemakkelijk te begrijpen en betekenisvol zijn) en kan begrijpen wat de gevolgen van de statuswijziging of storing zijn, met name voor het controleren en besturen van het voertuig ten opzichte van ander verkeer en de weginfrastructuur.