Betekenis van:
boot

boot (de ~ | meervoud boten)
Zelfstandig naamwoord
 • schip
"de boot nemen"
"de boot naar [Australië]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

boot
Zelfstandig naamwoord
 • een klein vaartuig
"Ik vaar in het weekend met mijn boot."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Je kan een boot per uur huren.
 2. Tom heeft zwee huizen en een boot.
 3. De boot maakte water en kapseizde bijna.
 4. Ik zag een boot stroomopwaarts van de brug.
 5. Ik wil een boot die me hier ver vandaan zal brengen.
 6. Hij was zo vriendelijk ons met zijn boot naar het eiland te voeren.
 7. Daartoe kan zij een boot onder bevel van een officier naar het verdachte schip zenden.
 8. .2 op een plaats die zowel geschikt is voor het te water laten als voor het terugplaatsen van de boot;
 9. De vermelding „overeenkomstig EN 1914:1997” dient te worden doorgestreept indien er geen boot overeenkomstig deze norm aan boord is.
 10. .2 Elke reddingsboot moet zijn voorzien van een middel dat de boot te water kan laten en weer terug kan zetten.
 11. Te veel mensen vinden geen plaats op de arbeidsmarkt of vallen na een tijd buiten de boot als gevolg van onvoldoende kwalificaties, inclusief basisvaardigheden, of omdat hun kwalificaties niet op de vraag aansluiten.
 12. Een andere belangrijke prioriteit is ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt ook toegankelijk is voor kansarmen of mensen die het risico lopen buiten de boot te vallen, zoals vroegtijdige schoolverlaters, langdurig werklozen, minderheden en gehandicapten.
 13. Lid 1 geldt niet voor jonge sardine die is aangevoerd voor de menselijke consumptie als deze wordt gevangen met boot- of landzegens en als daarvoor toestemming is verleend overeenkomstig nationale voorschriften die zijn vastgesteld in een beheersplan als bedoeld in artikel 19, op voorwaarde dat het betrokken sardinebestand zich binnen de biologisch veilige marges bevindt.
 14. .4 Indien de inrichting of grootte van een bestaand ro-ro-passagiersschip zodanig is dat plaatsing van een snelle hulpverleningsboot, zoals vereist volgens punt 3.1, niet mogelijk is, mag de snelle hulpverleningsboot worden opgesteld op de plaats van een bestaande reddingsboot die aanvaard wordt als hulpverleningsboot of boot voor noodgevallen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 15. Vandaag de dag doen bijna […] passagiers die de oversteek van het vasteland naar Corsica maken dat met een boot van CFF, terwijl nog maar […] passagiers voor een vaartuig van de SNCM kiezen, en de CMN de overige passagiers voor haar rekening neemt, te weten […] passagiers.