Betekenis van:
catalogus

catalogus (de ~ | meervoud catalogi, catalogussen)
Zelfstandig naamwoord
 • register van objecten in een verzameling; register van objecten in een verzameling
"alfabetische catalogus"
"(iets) uit de catalogus"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

catalogus
Zelfstandig naamwoord
 • een register van een verzameling
"In de bibliotheek keken we in de catalogus."

Voorbeeldzinnen

 1. catalogus;
 2. Catalogus–nummer
 3. Catalogus-viewer (humanCatalogueViewer)
 4. Communautaire catalogus van voedermiddelen
 5. COMMUNAUTAIRE CATALOGUS VAN VOEDERMIDDELEN EN COMMUNAUTAIRE GEDRAGSCODES VOOR ETIKETTERING
 6. Er wordt een communautaire catalogus van voedermiddelen (hierna „de catalogus” genoemd) opgesteld als hulpmiddel ter verbetering van de etikettering van voedermiddelen en mengvoeders.
 7. Een benaming van een in de catalogus voorkomend voedermiddel mag echter slechts worden gebruikt op voorwaarde dat aan alle relevante voorschriften van de catalogus is voldaan.
 8. Voor wijzigingen van de catalogus is de procedure van artikel 26 van toepassing.
 9. Het gebruik van de catalogus door de exploitanten van diervoederbedrijven is facultatief.
 10. „repertoire”: de catalogus van muziekwerken die door een collectieve rechtenbeheerder wordt beheerd;
 11. De catalogus wordt bekendgemaakt in de L-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.
 12. samenstelling van een geconsolideerde catalogus van de publicaties van de instellingen;
 13. Opstelling van de gedragscodes en wijzigingen van de communautaire catalogus en de communautaire gedragscodes
 14. De catalogus bevat voor ieder opgenomen voedermiddel ten minste de volgende gegevens:
 15. Steun toekennen voor het uitbrengen van een catalogus van niet-nationale Europese werken over een bepaalde periode.