Betekenis van:
charteren

charteren
Werkwoord
 • dienst bestellen
"vliegtuigen charteren"
"vrachtwagens charteren"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Charteren van communautaire vaartuigen
 2. Bijgevolg komen alleen exploitanten die scheepseigenaar of manager zijn of een schip leeg charteren, in aanmerking voor tonnagebelasting.
 3. „Een schip charteren” betekent, het huren, samen met de door de reder geleverde bemanning, in tegenstelling tot de definitie van gebruikscharter, waarbij de huurder het schip moet bemannen.”
 4. er worden tot en met 31 december 2006 geen nieuwe schepen aangekocht en geen contracten voor het bouwen, bestellen of charteren van nieuwe of gerenoveerde schepen ondertekend;
 5. Het charteren van communautaire vissersvaartuigen voor de blauwvintonijnvisserij in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee is vanaf 2010 verboden.
 6. Het is inderdaad waarschijnlijk dat eigenaars van schepen die onder de tonnagebelasting vallen, zelf instaan voor het bemanningsbeheer in gevallen waarin zij eigenaar zijn van de schepen of ze charteren zonder bemanning.
 7. Het Thaise burgerluchtvaartdepartement heeft ook aangekondigd voornemens te zijn het AOC van One Two Go op 29 maart 2009 in te trekken; de maatschappij zal op basis van haar Air Operator Licence echter geregelde vluchten blijven charteren bij Orient Thai.
 8. In dit opzicht bevestigt de Commissie dat het in overeenstemming is met de richtsnoeren om bedrijven die hun activiteiten beperken tot het charteren van vaartuigen op tijds- of reisbasis, niet in de tonnagebelastingregeling op te nemen.
 9. De SNCM onthoudt zich, na kennisgeving van de onderhavige beschikking tot 31 december 2006, van het aankopen van nieuwe schepen en het ondertekenen van contracten voor het bouwen, bestellen of charteren van nieuwe of gerenoveerde schepen.
 10. De Commissie zorgt ervoor dat het percentage van de blauwvintonijnquota van andere CPC's dat mag worden gebruikt voor het charteren van communautaire vissersvaartuigen overeenkomstig artikel 8 ter van Verordening (EG) nr. 1936/2001 [7] niet meer bedraagt dan 20 % van de totale quota van deze CPC's voor 2009.
 11. Eén van deze voorwaarden staat in artikel 2 van de definitieve beschikking, dat bepaalt dat tot en met 31 december 2006 de SNCM geen nieuwe schepen mocht verwerven en geen contracten mocht sluiten voor het bouwen, bestellen of charteren van nieuwe of gerenoveerde schepen.
 12. Ingevolge het besluit tot inleiding hebben de Poolse autoriteiten toegelicht dat ondernemingen wier activiteiten beperkt zijn tot het charteren van schepen op tijds- of reisbasis overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder a) tot en met c), van de tonnagebelastingwet, niet in aanmerking komen voor tonnagebelasting.
 13. Ter ondersteuning van hun standpunt hebben zij nieuwe informatie verstrekt in verband met de gevolgen van bovengenoemde gebeurtenissen voor de bouw van het schip: zij hebben kopieën verstrekt van de chartercontracten tussen de rederij Marnavi en de in Houston (VS) gebaseerde onderneming Novamar voor het charteren van twee chemische tankers die door de rederij besteld waren bij Cantieri Navali Termoli en de herroeping van deze contracten door Novamar naar aanleiding van de gebeurtenissen van 11 september 2001.