Betekenis van:
werven

werven
Werkwoord
 • mensen zien te verkrijgen als lid of voor een bepaalde taak
"Rusland noemt naam Britse diplomaat die spionnen wierf."
werven
Werkwoord
 • lid maken of in dienst nemen; (personeel) werven
"leden werven"
"personeel werven"

Synoniemen

Hyperoniemen

werf (de ~ | meervoud werven)
Zelfstandig naamwoord
 • werf waar schepen gebouwd worden; scheepswerf voor m.n. timmerwerk; werkplaats voor schepen
"op de werf"
"een schip van de werf laten lopen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Is het een goed idee om voormalige hackers aan te werven als beveiligingsspecialisten?
 2. Criteria voor het werven van personeel
 3. Begin 1998 was de eigendomsstructuur van de openbare werven als volgt:
 4. In juli 2000 besloot SEPI alle openbare werven in één groep onder te brengen.
 5. Ook bij de onderaannemers en leveranciers van de werven is een groot aantal banen verloren gegaan.
 6. De gefuseerde werven verwachten uiterlijk eind 2008 nieuwe garanties te krijgen.
 7. Volgens Spanje ontvingen de werven geen enkele steun van SEPI voordat deze aan Bazán werden overdragen.
 8. Met name werven in Duitsland en Roemenië zijn actief in deze segmenten.
 9. Lid 3: „De steun die een lidstaat aan zijn reders of aan derden in die Staat voor scheepsbouw of -verbouwing verleent, mag bij de plaatsing van orders niet tot concurrentievervalsing tussen nationale werven en werven van andere lidstaten leiden.”
 10. Het Verenigd Koninkrijk stelt dat er concrete voorbeelden zijn van gevallen waarin deze werven bij de aanbesteding van werken de voorkeur kregen boven Britse werven onder omstandigheden die zich moeilijk laten verklaren wanneer normale commerciële voorwaarden waren gehanteerd.
 11. SEPI was daarnaast ook eigenaar van Bazán, een onderneming die hoofdzakelijk bestond uit drie militaire werven (geen zelfstandige ondernemingen).
 12. Met name werd vastgesteld dat het de drie groepen producenten/exporteurs vrijstaat personeel aan te werven en te ontslaan.
 13. De jaarrekeningen van de drie werven laten zien dat de kapitaalinbreng plaatsvond middels de kwijtschelding van schulden.
 14. Korea heeft in dit segment het grootste marktaandeel (39,1 %), gevolgd door de Europese werven (26,3 %) en China (24,8 %).
 15. Bovendien produceert de werf blokken en secties voor andere werven en staalconstructies voor diverse industrieën en bouwondernemingen.