Betekenis van:
aanwerven

aanwerven
Werkwoord
 • in dienst nemen
"Defensie zal minder mensen aanwerven."
aanwerven
Werkwoord
 • werven; mensen werven; rekruteren voor krijgsmacht
"personeel aanwerven"
"leden aanwerven"

Synoniemen

Hyperoniemen

aanwerven
Werkwoord
 • (leden) winnen

Voorbeeldzinnen

 1. EUPOL AFGHANISTAN kan ook naar gelang van de behoeften internationaal en plaatselijk personeel op contractbasis aanwerven.
 2. EULEX KOSOVO kan ook naar gelang van de behoeften internationaal en plaatselijk personeel op contractbasis aanwerven.
 3. Het agentschap kan andere personeelsleden aanwerven indien zijn werkzaamheden dit vereisen.
 4. het nemen van maatregelen voor indirect gecentraliseerd beheer (opstellen van ontwerpdocumenten, vaststellen van procedures, aanwerven en opleiden van werknemers), overeenkomstig het Financieel Reglement;
 5. De Commissie betwijfelde of bepaalde onderdelen van de opleiding aan toekomstige werknemers gerechtvaardigd waren, aangezien Ford ook gekwalificeerde nieuwe werknemers had kunnen aanwerven.
 6. Aanwerven van personeel dat de kern van de mogelijke toekomstige EVDB-crisisbeheersingsoperatie zal vormen, met het oog op de snelle inzet ervan.
 7. In de operationele behoeften kan op drie verschillende manieren worden voorzien: DHL kan nieuwe werknemers aanwerven, die door de onderneming moeten worden opgeleid; DHL kan reeds opgeleide werknemers aanwerven; of DHL kan, als er geen opgeleide werknemers zijn, bepaalde diensten uitbesteden.
 8. EULEX KOSOVO kan ook naar gelang van de behoeften internationaal civiel en plaatselijk personeel op contractbasis aanwerven, indien de vereiste functies niet worden vervuld door personeel dat door de lidstaten gedetacheerd is.
 9. Aanwerven en opleiden van het nodige personeel, dat de kern van de mogelijke toekomstige EVDB-crisibeheersingsoperatie zal vormen, met het oog op de snelle inzet ervan, reeds voor de UNSC een nieuwe resolutie heeft vastgesteld ter vervanging van UNSCR 1244.”;
 10. Naargelang de behoeften kan EUJUST LEX-IRAQ voorts op contractbasis internationaal personeel en lokaal personeel aanwerven, indien de vereiste functies niet vervuld kunnen worden door het personeel dat de lidstaten detacheren.
 11. Om rekening te houden met de opleiding en specifieke beroepservaring van de betrokkene kan de directeur een bonificatie toestaan van één salaristrap in deze rang en de betrokkene aanwerven in salaristrap 2.
 12. EUPOL AFGHANISTAN kan ook, naar behoefte, op contractuele basis, internationaal burgerpersoneel en plaatselijk personeel aanwerven, indien de vereiste functies niet worden vervuld door personeel dat door de lidstaten is gedetacheerd.
 13. Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten en de instellingen, teneinde de best gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.
 14. Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten en de instellingen, teneinde de best gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.
 15. Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten en de instellingen, teneinde de best gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.