Betekenis van:
commissielid

commissielid (het ~ | meervoud commissieleden)
Zelfstandig naamwoord
 • lid v.d. commissie
"de commissieleden kwamen in vergadering bijeen"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Commissielid van het ZANU(PF)-Politbureau, geboren 27.3.1928
 2. Commissielid van het ZANU(PF)-Politbureau, geboren 1933.
 3. Commissielid van het ZANU(PF)-Politbureau, geboren 17.2.1938
 4. Hoger Commissielid van het ZANU(PF)-Politbureau, geboren 28.10.1922.
 5. Hoger Commissielid van het ZANU(PF)-Politbureau, geboren 1.5.1949.
 6. Hoger Commissielid van het ZANU(PF)-Politbureau, geboren 1939.
 7. Hoger Commissielid van het ZANU(PF)-Politbureau, geboren 14.10.1934
 8. De toestemming voor de wijziging wordt gezamenlijk door het voor buitenlandse betrekkingen bevoegde Commissielid en het voor veiligheid bevoegde Commissielid gegeven.
 9. Onverminderd artikel 4, lid 3, onder a), besluiten het voor buitenlandse betrekkingen bevoegde Commissielid en het voor veiligheid bevoegde Commissielid gezamenlijk:
 10. Onverminderd artikel 4, lid 3, onder a), besluit het voor veiligheid bevoegde Commissielid:
 11. In punt 7 van aanhangsel 5 wordt „de Voorzitter” vervangen door „het voor veiligheid bevoegde Commissielid”.
 12. In aanhangsel 2 wordt „de Voorzitter” vervangen door „het voor veiligheid bevoegde Commissielid”.
 13. Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, wordt dit onverwijld aan het voor buitenlandse betrekkingen bevoegde Commissielid gemeld, dat het voor veiligheid bevoegde Commissielid onverwijld daarvan in kennis stelt.
 14. In landen buiten de EU besluiten het voor buitenlandse betrekkingen bevoegde Commissielid en het voor veiligheid bevoegde Commissielid gezamenlijk voor elke delegatie van de Europese Gemeenschap welke alarmfase van toepassing is.
 15. Bij de opstelling van ramingen voor de huishoudelijke uitgaven van de EDEO voert de hoge vertegenwoordiger overleg met het voor ontwikkelingsbeleid bevoegde Commissielid en het voor nabuurschapsbeleid bevoegde Commissielid met betrekking tot hun respectieve taakgebied.