Betekenis van:
compenseren

compenseren
Werkwoord
 • (een gebrek of tekortkoming) vergoeden
"een onvoldoende compenseren met (een cijfer)"
"tijdgebrek compenseren door hard te werken"

Synoniemen

Hyperoniemen

compenseren
Werkwoord
 • iets goed (proberen te) maken, terug in balans brengen

Voorbeeldzinnen

 1. kon de prijsdaling compenseren door zijn capaciteit beter te benutten.
 2. een daling in de STER reclame-inkomsten te compenseren;
 3. Is de steun bedoeld om extra vervoerskosten gedeeltelijk te compenseren?
 4. Deze factor zou ook de hoge vervoerskosten compenseren.
 5. De steun dient om ORFAMA te compenseren voor deze inspanning.
 6. De hogere exploitatiekosten voor de gebruiker zouden deze vrijstelling compenseren.
 7. Is de regeling bedoeld om additionele transport- of werkgelegenheidskosten te compenseren?
 8. Dit komt doordat Seb de dalende verkoop van Moulinex heeft kunnen compenseren.
 9. het herstructureringsplan moet de door de steun veroorzaakte buitensporige concurrentiedistorsies kunnen compenseren.
 10. De maatregel heeft tot doel de biobrandstoffenproducenten te compenseren voor een deel van hun productiekosten.
 11. Tegelijkertijd kon WestLB verliezen onbeperkt compenseren met de bijzondere Wfa-reserve (verliescompensatiefunctie).
 12. Het rendement op de lening was niet voldoende om dit risico te compenseren.
 13. Deze kapitaalverhoging werd duidelijk gezien als een maatregel om de zware verliezen van EVO te compenseren.
 14. Het cohesiebeleid zou ernaar moeten streven een falende markt, die innovatie en ondernemerschap belemmert, te compenseren.
 15. De behaalde belastingvoordelen zullen uitsluitend de noodzakelijke extra kosten die voortvloeien uit de afgelegen locatie compenseren.