Betekenis van:
vergoeden

vergoeden
Werkwoord
 • een gelijke waarde geven voor
"schade vergoeden"

Synoniemen

Hyperoniemen

vergoeden
Werkwoord
 • ''iemand iets ~'': aan iemand compensatie verlenen voor gemaakte kosten of geleden schade
"Hij kreeg die schade niet vergoed door de verzekering, omdat hij er zelf debet aan was."
vergoeden
Werkwoord
 • een stoffelijke vergelding voor diensten of verdiensten geven aan
"80 procent van de kosten vergoeden"
"iets vergoed krijgen"

Synoniemen

Hyperoniemen

vergoeden
Werkwoord
 • (een gebrek of tekortkoming) vergoeden
"een bosje bloemen vergoedt altijd veel"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Maximaal te vergoeden bedragen
 2. Te vergoeden bedrag …
 3. Totaal te vergoeden subsidiabele uitgaven (D-E)
 4. Is het de bedoeling de geleden inkomensverliezen te vergoeden?
 5. Verplichting om de door de strafbare feiten veroorzaakte schade te vergoeden
 6. financiële enveloppe” het maximale bedrag van de te vergoeden kosten van T2S.
 7. met avalprovisie van 0,3 % per jaar (voor belastingen) te vergoeden kapitaalbasis
 8. Welke ramp of buitengewone gebeurtenis is de oorzaak van de te vergoeden schade?
 9. De ontvanger van de energielevering dient de belastingschuldige de aangerekende energiebelasting te vergoeden.
 10. De compensatie is dus noodzakelijk om deze maatschappijen de meerkosten van genoemde diensten te vergoeden.
 11. De steun om de kosten voor de acquisitie van afval te vergoeden, is terecht.
 12. Bij overtreding is de desbetreffende onderneming verplicht de schade te vergoeden.
 13. De financiële bijdrage van de Unie in de aan de lidstaten te vergoeden kosten voor iedere analyse bedraagt ten hoogste:
 14. Evenzo dient een transmissiesysteembeheerder, wanneer hij zijn verplichting niet nakomt, de marktspeler te vergoeden voor het verlies van de capaciteitsrechten.
 15. Ook in dit geval blijkt de compensatie noodzakelijk om deze ondernemingen de meerkosten van genoemde diensten te vergoeden.