Betekenis van:
waarderen

waarderen
Werkwoord
 • op prijs stellen; waarderen
"je collega's waarderen"
"waarderen dat men belangstelling toont"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

waarderen
Werkwoord
 • op waarde schatten
waarderen
Werkwoord
 • op prijs stellen, appreciëren

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Hij kon de grap van de arrogante meisjes niet waarderen, dus nam hij wraak.
 2. Het is noodzakelijk om met drie te zijn om een goed verhaal te waarderen: één om het goed te vertellen, één om ervan te genieten en één om er niets van te begrijpen. Omdat het plezier van de twee eersten verdubbeld wordt door het onbegrip van de derde.
 3. Er zijn verschillende methoden om dergelijk onroerend goed te waarderen.
 4. Instellingen waarderen hun posities zoveel mogelijk tegen marktwaarde.
 5. Ten tweede onderging de te waarderen onderneming een ingrijpende reorganisatie.
 6. Bijgevolg konden overdrachtsbetalingen niet worden gebruikt om het volledige netwerk van BT te waarderen.
 7. de voor de overgenomen partij overgedragen vergoeding (of het andere bedrag dat bij het waarderen van de goodwill werd gebruikt);
 8. De verordening staat toe dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om financiële activa tegen reële waarde te waarderen.
 9. De eerste methode bestaat erin de onderneming te waarderen op een veelvoud van de waarde van haar normatieve bruto-exploitatieoverschot.
 10. Bijlage XIX dient te worden gewijzigd om een formule op te nemen voor het waarderen van obligaties met nulcoupon.
 11. de in de bedrijfscombinatie verworven goodwill of een winst uit een voordelige koop moet opnemen en waarderen; en
 12. De overnemende partij moet de verworven identificeerbare activa en de overgenomen verplichtingen waarderen tegen hun reële waarde op de overnamedatum.
 13. De procedure voor het waarderen van bijdragen in natura wordt nader gespecificeerd en wordt aangenomen door de raad van bestuur.
 14. Zoals in de Britse rechtspraak wordt bevestigd moet het VOA het onroerend goed van telecombedrijven als geheel waarderen.
 15. de verworven identificeerbare activa, de overgenomen verplichtingen en enig minderheidsbelang in de overgenomen partij in haar jaarrekening moet opnemen en waarderen;