Betekenis van:
reflecteren

reflecteren
Werkwoord
  • reflecteren; weerkaatsen

Synoniemen

Hyperoniemen

reflecteren
Werkwoord
  • zijn gedachten laten gaan

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Lege vlakke ruimte zonder oppervlakken die elektromagnetische straling reflecteren
  2. De rentebetalingen die worden bestreken door de AAR, reflecteren wat de informatieplichtige betaalt op deposito's en ontvangt op leningen.
  3. Zij kunnen echter niet zichtbaar zijn als de reflecterende strips te smal zijn of niet voldoende reflecteren.
  4. Bovendien zou de periode tussen het adverteren van de vacature of de oproep tot sollicitaties en de termijn om te reflecteren realistisch moeten zijn.
  5. De door de Italiaanse autoriteiten na de inleiding van de formele onderzoekprocedure gezonden opmerkingen reflecteren die van Fincantieri, namelijk dat het plan van december 2000 weliswaar een uitdaging was, maar toch realistisch.
  6. Wat betreft het geplande aandeel van ATSM in de bouw van een van de schepen, reflecteren de opmerkingen van Italië die van Fincantieri: ATSM had gemakkelijk de samenvoeging van de beide secties van schip nr. 6077 kunnen uitvoeren, ook al vormde dergelijke bouwmethode een alternatief dat op een aantal punten minder bevredigend was dan de „normale” bouwvolgorde.
  7. Om de continuïteit van de tenuitvoerlegging van het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen transmissiesysteembeheerders te verzekeren, dienen nieuwe richtsnoeren als gepreciseerd in artikel 18, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 714/2009 te worden vastgesteld die het bij die verordening ingestelde institutionele kader reflecteren.
  8. „zonnebrandmiddel”: elke bereiding (zoals crèmes, zalven, oliën, gels, sprays) die bedoeld is om op de menselijke huid aangebracht te worden met als enige of belangrijkste doel die tegen UV-straling te beschermen, door die straling te absorberen, te verstrooien of te reflecteren;